PRESSEMELDING

Harriet K Rudd blir klubbdirektør i Vålerenga Fotball

Styret i Vålerenga Fotball har ansatt Harriet Kristin Rudd (49) som klubbdirektør. Hun starter etter nærmere avtale tidlig i 2021.

Rudd kommer fra stillingen som direktør for samfunnsavdelingen i Flyktningehjelpen. Hun har også vært tilknyttet klubben som trener, lagleder, medlem i ungdomsstyret og leder av valgkomiteen.

Styreleder Karin Yrvin begrunner valget slik:

  • Etter seks intense år som daglig leder signaliserte daglig leder Morten Grødahl i sommer at han ønsker å trappe ned fra 2021. Under arbeidet med å finne hans etterfølger oppdaget vi på veien at Harriet var tilgjengelig. Hun innehar alle de kvalitetene vi skisserte for fremtiden. Styret er sværtglad for at dette ble løsningen.
  • Jeg er stolt og glad for å ha fått denne tilliten, det er nesten som om en drøm har gått i oppfyllelse.Nå gleder jeg meg til å ta fatt, sammen med øvrige ansatte, fagmiljøene og alle de flotte folka i klubben.

Harriet Rudd er klar:

Videreutvikling

Stillingen som klubbdirekør er en videreutvikling av Vålerenga Fotball. Klubben står overfor store utfordringer, men ikke minst gode muligheter, i årene som kommer. Evnen til å tenke langsiktig blir enda viktigere enn tidligere. Og på veien må det fortsatt skapes gode resultater.

Vålerenga Fotball har økt omsetningen kraftig siden 2015, da Herrer Elite og klubben ble to adskilte enheter i VIF-familien. Klubben er på plass på Intility Arena, og skal forvalte eierskapet til stadion og de muligheter dette gir. Hovinbyen skyter i været i nabolaget, det er snakk om titusenvis av nyeboliger og innbyggere.Det er spennede planer for Valleområdet, her må klubben samhandle med Oslo kommune.

Solid grunnlag

Vålerenga Fotball skal bidra til et godt og inkluderende oppvekstmiljø for nåværende og nye medlemmer og aktive, både barn, ungdom og voksne. Vi har mange partnere og stadig flere støttespillere på laget, og dette må vi ta godt vare på. Pandemien har gitt ekstra utfordringer, med fotballen i sentrum skal vi sammen bidra til å gjenvinne hverdagen.

Klubbens satsninger skal også videreføres, inn mot jenter, gutter og vårt Damer A-lag. Samtidig skal vi ivareta og utvikle samarbeidet med Vålerenga Samfunn og Vålerenga Fotball Elite.

Ny etappe

Vålerenga Fotball vil berømme avtroppende daglig leder Morten Grødahl for et særdeles godt arbeid over mange år. Morten har spilt en avgjørende rolle for å få oss fra Brakka til Intility, og siden 2015 har han bidratt på bredt plan med å bygge opp klubben, slik at den nå står stødig på egne ben.

Nå starter en ny etappe i klubbens videre utvikling. Vi takker Morten, og ønsker velkommen til Harriet!

03.11 2020

Styret i Vålerenga Fotball

Kontaktpersoner:

Styreleder Karin Yrvin: 948 35 447

Harriet Kristin Rudd : 458 65 135

Harriet Kristin Rudd

Foto: Flyktninghjelpen/Beate Simarud

Vedlegg: