Trenerkoordinator

< Alle

Rollebeskrivelse: Trenerkoordinator (årgangsansvarlig)

Klubben har ansatte trenerkoordinatorer for årgangene 5-12 år, og rollen kombineres gjerne med andre oppgaver. Trenerkoordinatorene skal være en faglig ressurs for lagtrenere og øvrig støtteapparat, og har en sentral rolle i vår ambisjon om å utvikle trenere. Trenerkoordinatorene bør ha minimum c-lisens og 3 års erfaring som trener.

Merknad:

Ansvar:

Være en sportslig, faglig ressurs for lagstrenere i barnefotballen.

Sikre at alle i lagledelsene er kjent med Vålerenga Fotballs sportsplan

Myndighet:

Trenerkoordinatorene rapporterer til sportslig ansvarlig i barne- og ungdomsfotballen.

Oppgaver:

Forberede treningsøkter til fellestreninger for årganger.

Være tilstede på fellestreninger, samt lagtreninger ved behov

Påse at lagene følger Vålerenga Fotballs og NFFs retningslinjer for barnefotballen.

Bistå på årgangsmøter/trenerforum for aktuelle årganger