Politiattestsansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Politiattestansvarlig Vålerenga Fotball

Merknad: Politiattestansvarlige utnevnes av hovedstyret.

Ansvar:

Ansvar for at alle som innehar tillitsverv til mindreårige eller funksjonshemmede har fremvist gyldig politiattest.

Myndighet:

Politiattestsansvarlig skal sørge for at de som ikke har gyldig politiattest ikke skal ha tillitsverv ovenfor mindreårige i Vålerenga Fotball

Oppgaver:

Sørge for at alle er informert om at de må søke og fremvise politiattest og hvorfor.

Veiledning for å søke om politiattest

Lage bekreftelser til søknad om politiattest

Oppdatere oversikt over hvem som har fremvist politiattest

Sende ut påminnelser minimum 2 måneder i forkant til de som har utgående politiattest (gyldig i tre år)

Levere status på at alle har levert politiattest minimum 2 ganger pr år til styret

Personer som innehar rollen som politiattestansvarlig:

Hildegard Wilsgård

E-post: hildegard@vif.no