Fair Play-ansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Fair Play-ansvarlig i Vålerenga Fotball

Fair-Play er åpenbart et tema Vålerenga Fotball ønsker å forankre i klubbsystemet. Vi forventer at klubbens representanter står frem som gode forbilder både på og utenfor fotballbanen. Dette innebærer at alt fra A-lagstreneren til midtbanespilleren på G13-laget vet hva det vil si å spille under Fair-Play konseptet. For at dette skal bli en realitet trenger vi et Fair Play-utvalg i klubben, og Fair Play ansvarlig er leder for utvalget. Personen som foretar denne rollen skal ha som hovedoppgave å koordinere og implementere all Fair-Play arbeid på alle lag.

Den ansvarlige sørger også for at Fair-Play er et tema som er å finne i klubbens strategiarbeid og styremøter. Dette innebærer at man for eksempel vier en del for Fair-Play i Sportsplanen.

Ved å ha rollen som Fair-Play ansvarlig skal personen være klubbens fagansvarlig og kontaktperson ovenfor andre klubber, kretsen og NFF sentralt. Det er derfor viktig at vedkommende har den riktige kompetansen som trengs i arbeidet. Å finne den rette for denne rollen er styrets ansvar.

Ansvar:

Ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair-Play aktiviteter i Vålerenga Fotball

Oppgaver:

Lede Fair Play-utvalget. Se mandat for Fair Play-utvalget her. NYLENKE

Sørge for at Fair Play aktiviteter utvikles og implementeres på alle lag og nivåer i Vålerenga Fotball

Fungere som klubbens fagansvarlig og kontaktperson ovenfor andre klubber, kretsen og NFF sentralt.

Forankring av Fair Play i styret

Forankring av Fair Play i sportslig utvalg.

Personer som har rollen som Fair Play-ansvarlig:

Camilla Lysa Strangstad: camlh1405@gmail.com