Reiser i regi av laget/klubben

< Alle

Alle lag som reiser på turneringer, treningsleir eller annen aktivitet ifm laget som har overnatting, må ha med minimum 2 lagledere pr lag.

Klubben har som målseting å reise med hele ungdomsfotballen samlet på en felles treningsleir eller turnering annethvert år.

Alle skal etterstrebe å holde lavest mulig egenandel på reiser.

Lagene må følge NFFs og NIFs regler for hvor langt man kan reise etter alder

 

Retningslinjer for alkohol på reiser

Ansvarlige for reise i regi av klubben skal alltid være edru.

Trenere, ledere, spillere skal fremstå som gode forbilder og skal aldri drikke alkohol i samvær med barn og unge.

Ingen ansatt, trener, leder eller frivillig engasjert skal komme på trening eller aktivitet i klubbens regi i påvirket tilstand.