Turneringer

< Alle

Vålerenga Fotball dekker to egne turneringer samt en eksternt turnering pr barnelag. Det er klubben som fastsetter hvilken ekstern turnering dette blir hvert år. Klubben dekker en intern turnering samt Norway Cup for ungdomslagene (2017). Det kan være endringer pr år.

Lagene kan melde seg på turneringer i tillegg til de som dekkes, alle påmeldinger utover til egne Vålerengacuper, samt felles ekstrerne cuper, skal godkjennes av sportslig leder i barne- og ungdomsfotballen. Lagene plikter da til å finne rimelige alternativer på reise og opphold, samt å holde egenandelen så lav som mulig ved å skaffe inntekter via lagsdugnad.

Fra og med det året spillerne er 13 år, kan de delta i turneringer utenlands.