Turneringer

< Alle

Klubben dekker deltakelse på 2 stykker OBOS-miniliga for de minste lagene uten seriespill.

Barnelag har gratis deltakelse på klubben sine barnecuper: DNB-cup, OBS Sommercup og Intility cup.

Ungdomslag har gratis deltakelse på klubben sin Ungdomscup samt at klubben dekker deltakelse på Norway cup.

Lagene kan melde seg på turneringer i tillegg til de som dekkes, alle påmeldinger utover til egne Vålerengacuper, samt felles ekstrerne cuper, skal godkjennes av sportslig leder i barne- og ungdomsfotballen. Lagene plikter da til å finne rimelige alternativer på reise og opphold, samt å holde egenandelen så lav som mulig ved å skaffe inntekter via lagsdugnad.

Fra og med det året spillerne er 13 år, kan de delta i turneringer utenlands.