Søke om å bytte lag internt i Vålerenga Fotball

< Alle

Bytte lag internt i Vålerenga Fotball

Å være en lagspiller er noe vi verdsetter høyt i Vålerenga – spesielt i ung alder. Derfor ønsker vi å gjøre så få endringer på lagene som mulig. Stabile lag gir trenere og lagledere de beste forutsetningene for å bygge trygge fellesskap og et treningstilbud som er tilpasset gruppa.  Skulle det likevel være behov for å bytte lag kan du sende inn søknad innenfor disse periodene: 1.-10. juni 2024 og 1.-30. november 2024. Det er ikke mulig å bytte lag utenfor disse fristene. Alle søknader behandles individuelt.

Det er ikke mulig å registrere en søknad utenfor søknadsperiodene.

Søknadskjema for lagbytte

For mer informasjon, ta kontakt med oss på fotball@vif.no.