Registrering

< Alle

Fyll ut feltene i registreringslenken under. Vi vil behandle innmeldingen så raskt som mulig, men vi gjør oppmerksom på at det er venteliste på noen årganger.

Spillere: Kanskje du lurer på kostnad for medlemsavgift og treningsavgift

Har du spilt i annen klubb og er over 12 år kreves det  også utfylt og signert overgangsskjema som sendes til fotball@vif.no i tillegg til registrering her. Ved å melde deg inn aksepterer du holdningskontrakt og forplikter deg til å betale medlemskontingent og treningsavgift i klubben. Skriv eventuelt tidligere klubb og ønsket lag i kommentarfeltet.

Trenere og lagledere registrerer seg i dette skjema og skriver navn på laget og din rolle  i kommentarfeltet(eks lagleder G2013 Tigers). Trenere og lagledere må søke om politiattest, samt sette seg inn i rollebeskrivelser for trenere og lagledere. Se klubbhåndboken.

Dommere må sende e-post til dommeransvarlig fotball@vif.no i forkant av innmelding. Skriv eventuelt tidligere klubb og at du skal være dommer i kommentarfeltet.

 

Benytt denne lenken for registrering