Medlemskontingent

< Alle

Medlemskontingenten i Vålerenga Fotball er pr. dato kr. 375,- pr år (fra 2024), vedtatt på årsmøtet mars 2023.

For trenere, lagledere og andre verv rundt lagene, settes medlemskontingenten på kr. 50kr pr år (fra 2024). Denne er nå obligatorisk.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.  Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak. Vi bruker medlems- og kommunikasjonssystem fra Spond.