Treningsavgift

< Alle

Hva koster det?


Avgifter Vålerenga Fotball 2021

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, fotballforsikring, bidrag til cup’er og oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgift varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. Lagene har draktsett (skjorter) til spillerne. Shorts og strømper må spillere kjøpe selv i Sjappa som ligger på stadion, alternativt webshopen her.

Treningsavgift del 2: Her kan man velge å jobbe dugnad i istedenfor å betale. Dugnaden går ut på å være tilsynsvakt i flerbrukshallen på stadion 2 kvelder, evt ta 2 kioskvakter på damer A sine hjemmekamper.

Ønsker du å heller jobbe dugnad for del 2? Send følgende informasjon til karen@vif.no : Navn på spiller, lagnavn, foresatte som skal jobbe dugnad (navn, epost, mobil)

Det er mulig å søke om delbetaling eller støtte til avgifter, Se «På lag med alle barn» i klubbhåndboka.

Treningsavgifter er ikke justert for 2021. Dette vurderes fra år til år, blant annet på grunnlag av konsumprisindeksen. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet for året etter.

Trenere: Inntil to trenere på barnelag/ungdomslag får halv trenignsavgift del 1. Det er inntil fire på barnelag med minimum 20 spillere. Del 2 er lik for alle.

NB! Rabatt gjelder ikke for lønnede trenere i ungdomsfotballen.

 

Barn Treningsavgift del 1 barn 2020 Treningsavgift del 2
G2016 1100 1200
G2015 1500 1200
G 2014 1800 1200
G 2013 2000 1200
G 2012 2400 1200
G 2011 2400 1200
G 2010 2800 1200
G 2009 2800 1200
G 2009 Satsing 3900 1200
J2015 1500 1200
J2013/14 2000 1200
J2012 2400 1200
J2011 2400 1200
J2009 2800 1200
Ungdom Treningsavgift del 1 ungdom 2020 Treningsavgift del 2
G13 Rekrutt (2008) 4400 1200
G13 Base (2008) 3700 1200
G14 Rekrutt (2007) 4400 1200
G14 Base (2007) 3700 1200
G15 Rekrutt (2006) 4400 1200
G15 Base (2006) 3700 1200
G16 Rekrutt (2005) 3700 1200
G17 Rekrutt (2004) 4400 1200
G19 Rekrutt (02/03) 4400 1200
J13 (2008) 3500 1200
J14 (2007) 3500 1200
J15 3700 1200
J17/19 4000 1200
Talent G Treningsavgift del 1 talent gutt 2020 Treningsavgift del 2
U14 5500 1200
U16 5500 1200
Talent J Treningsavgift del 1 talent jente 2020 Treningsavgift del 2
J19 Elite/Damer rekrutt 5000 1200
Voksen Treningsavgift del 1 voksen 2020 Treningsavgift del 2
Oldboys 2200 600
Senior 3 2500 600
Senior 7’er 1800 600
Damer 3 2500 600
Damer 7’er 1800 600
Unified 1100
Medlemskontingent Medlemskontingent 2021 (alle)
Medlemskontingent 350

 

Forrige Medlemskontingent
Neste På lag med alle barn