Treningsavgift

< Alle

Hva koster det?


Dette koster det å spille fotball i Vålerenga

For å spille fotball i Vålerenga må du betale en årlig medlemskontingent og treningsavgift til klubben. Treningsavgiften justeres fra år til år, blant annet på grunnlag av konsumprisindeksen. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet i klubben. Størrelsen på treningsavgiften varierer med alder og satsningsnivå – se oversikten nedenfor.

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til bane- og hall-leie, hjemmeskjorte til alle spillere, innkjøp av utstyr slik som baller, kjegler og vester, dommerutgifter, påmelding til serie, fotballforsikring, bidrag til cuper og oppvarmet kunstgress slik at det går an å spille om vinteren . Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben.

Hvis du har mulighet ønsker vi at du betaler hele beløpet med en gang – det hjelper oss å holde kontroll på inntektene og betyr at vi kan legge bedre til rette for aktiviteten. Hvis du ønsker å dele opp innbetalingen tar du kontakt med oss ved å sende mail til fotball@vif.no.

Dugnad for treningsavgift:
Du kan også velge å jobbe dugnad i istedenfor å betale treningsavgiften. Dugnaden går ut på å være tilsynsvakt i flerbrukshallen på stadion, eller jobbe kioskvakter på hjemmekamper i Eliteserien eller Toppserien.

Ønsker du å heller jobbe dugnad for treningsavgift? Send følgende informasjon til fotball@vif.no

  • Navn på spiller
  • Lagnavn
  • Foresatte som skal jobbe dugnad (navn, epost, mobil)

 

Det er mulig å søke om støtte til avgifter, Se «På lag med alle barn» i klubbhåndboka.

Trenere: Inntil tre trenere på barnelag/ungdomslag får halv pris treningsavgiften.

NB! Rabatt gjelder ikke for lønnede trenere i ungdomsfotballen.

Rabatten gjelder kun på det barnet du er trener for.

Medlemskontingent (Alle) 350
   
Barn Treningsavgift
G/J -5år (-2018) 2360
G/J 6år (2017) 2770
G/J 7år (2016) 3075
G/J 8år (2015) 3280
G/J 9år (2014) 3690
G/J 10år (2013) 3690
G/J 11år (2012) 4100
G/J 12år (2011) 4100
U12 Satsing 5225
   
Ungdom Treningsavgift
Gutter Rekrutt (13-19) 5740
Gutter Base (13-19) 5025
Jenter Rekrutt (13-19) 5740
Jenter Base (13-19) 5025
 
Talentlag Treningsavgift
U14 (Gutter Elite) 6870*
U16 (Gutter Elite) 6870*
Jenter 19 Elite 6870*
  *  Tilkommer egenandeler til cuper/Elitetiltak.
   
Voksen Treningsavgift
Oldboys 2870
Senior 3 3180
Senior 7’er 2460
Damer 3 3180
Damer 7’er 2460
Unified 1130