Treningsavgift

< Alle

Hva koster det?


Dette koster det å spille fotball i Vålerenga

For å spille fotball i Vålerenga må du betale en årlig medlemskontingent og treningsavgift til klubben. Treningsavgiften justeres fra år til år, blant annet på grunnlag av konsumprisindeksen. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet i klubben. Størrelsen på treningsavgiften varierer med alder og satsningsnivå – se oversikten nedenfor.

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til bane- og hall-leie, hjemmedrakt til alle spillere, innkjøp av utstyr slik som baller, kjegler og vester, dommerutgifter, påmelding til serie, fotballforsikring, bidrag til cuper og oppvarmet kunstgress slik at det går an å spille om vinteren . Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben.

Hvis du har mulighet ønsker vi at du betaler hele beløpet med en gang – det hjelper oss å holde kontroll på inntektene og betyr at vi kan legge bedre til rette for aktiviteten.

Dugnad for treningsavgift:
Du kan velge å jobbe dugnad i istedenfor å betale treningsavgiften. Dugnaden går ut på å være kioskvakt og/eller billettør på hjemmekamper i Eliteserien, Toppserien eller andre kamper på Intility Arena.

Meld deg på dugnad via DUGNADSPORTALEN . Kamper blir lagt ut fortløpende.

Trenere: Inntil tre trenere på barnelag/ungdomslag får halv pris treningsavgiften.

NB! Rabatt gjelder ikke for lønnede trenere i ungdomsfotballen.

Rabatten gjelder kun på det barnet du er trener for.

Barn Treningsavgift 2024
G/J -5år (-2019) 2450
G/J 6 år (2018) 2880
G/J 7 år (2017) 3200
G/J 8 år (2016) 3410
G/J 9 år (2015) 3840
G/J 10 år (2014) 3840
G/J 11 år (2013) 4265
G/J 12 år (2012) 4265
Ungdom Treningsavgift 2024
Gutter Rekrutt (13-19) 5970
Gutter Base (13-19) 5225
Jenter Rekrutt (13-19) 5970
Jenter Base (13-19) 5225
Gutter Utvikling Treningsavgift 2024
U12 (Gutter Elite) 7150
G14 (Gutter Elite) 7150
G16 (Gutter Elite) 7150
*Egenandel til cuper/elitetilak kommer i tillegg
Jenter utvikling Treningsavgift 2024
J12 (Jenter Elite) 7150
J15 (Jenter Elite) 7150
J19 (Jenter Elite) 7150
*Egenandel til cuper/elitetiltak kommer i tillegg
Voksen Treningsavgift 2024
Oldboys 2985
Senior 3 3310
Senior 7’er 2560
Damer 3 3310
Damer 7’er 2560
Unified 1175