Treningsavgift

< Alle

Hva koster det?


Avgifter Vålerenga Fotball 2022

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, fotballforsikring, bidrag til cup’er og oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgift varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. Lagene har draktsett (skjorter) til spillerne. Shorts og strømper må spillere kjøpe selv på Intersport/klubbapp.

Treningsavgift del 2: Her kan man velge å jobbe dugnad i istedenfor å betale. Dugnaden går ut på å være tilsynsvakt i flerbrukshallen på stadion 2 kvelder, evt ta 2 kioskvakter på damer A sine hjemmekamper.

Ønsker du å heller jobbe dugnad for del 2? Send følgende informasjon til karen@vif.no

  • Navn på spiller
  • Lagnavn
  • Foresatte som skal jobbe dugnad (navn, epost, mobil)

Det er mulig å søke om delbetaling eller støtte til avgifter, Se «På lag med alle barn» i klubbhåndboka.

Treningsavgifter er ikke justert siden 2020. Dette vurderes fra år til år, blant annet på grunnlag av konsumprisindeksen. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet for året etter.

Trenere: Inntil to trenere på barnelag/ungdomslag får halv trenignsavgift del 1. Del 2 er lik for alle.

NB! Rabatt gjelder ikke for lønnede trenere i ungdomsfotballen.

 

Barn Treningsavgift del 1 barn Treningsavgift del 2
G2018 1100 1200
G2017 1100 1200
G 2016 1500 1200
G 2015 1800 1200
G 2014 2000 1200
G 2013 2400 1200
G 2012 2400 1200
G 2011 2800 1200
G 2010 2800 1200
U12 Satsing 3900 1200
J2016/17 1500 1200
J2015 1800 1200
J2014 2000 1200
J2013 2400 1200
J2012 2400 1200
J2011 2800 1200
Ungdom Treningsavgift del 1 ungdom 2020 Treningsavgift del 2
Ungdom gutt rekrutt 13-19 4400 1200
Ungdom gutt base 13-19 3700 1200
J13 (2009) 3500 1200
J14 (2008) 3500 1200
J15 (2007) 3700 1200
J17/19 4000 1200
Talent G Treningsavgift del 1 talent gutt  Treningsavgift del 2
U14 5500 1200
U16 5500 1200
Talent J Treningsavgift del 1 talent jente  Treningsavgift del 2
J19 Elite/Damer rekrutt 5000 1200
Voksen Treningsavgift del 1 voksen Treningsavgift del 2
Oldboys 2200 600
Senior 3 2500 600
Senior 7’er 1800 600
Damer 3 2500 600
Damer 7’er 1800 600
Unified 1100
Medlemskontingent Medlemskontingent (alle)
Medlemskontingent 350

 

Forrige Medlemskontingent
Neste På lag med alle barn