Rekrutteringsansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig er ansatt i klubben, og rollen kombineres gjerne med andre roller. Rekrutteringsansvarlig må ha minimum C-lisenskurs, gjerne B-lisenskurs og relevant erfaring.

Ansvar:

Rekrutteringsansvarlig er Vålerenga Fotballs første kontaktpunkt for nye årganger med foresatte og lagledelser.

Oppgaver:

Lage og sende ut invitasjon til rekruttfotballskolen 2-3 måneder i forkant av tiltaket. Invitasjoner sendes til skoler/aks, barnehager og medlemmer, og legges ut på nettsider og sosiale medier. Ha et ekstra fokus på rekruttering av jenter.

Planlegger og gjennomfører oppstartsmøte for foresatte, sammen med trenerkoordinator for aktuelle årskull

Sørger for at vi fyller alle rollene på lagene/årgangene før oppstartsmøte, evt på møtet.

Ansvarlig for rollebeskrivelser for foresatte på nye lag.

Sette i gang tiltak for jenter dersom det ikke er nok til eget lag

Sørger for at informasjon om oppstart på lag sendes ut før rekruttfotballskolens siste trening

Sørge for at treninger for nye lag/årskull kommer i gang maks 1-2 uker etter rekruttfotballskolen

Ansvarlig for inndeling av lag i nye årskull.

Planlegger og er med på gjennomføringen av de første treningsøktene som er i regi av klubben, fra oppstart av rekruttfotballskolene og i 8-10 uker. Ukentlige økter ledes av rekrutteringsansvarlig, trenerkoordinator eller andre mer erfarne trenere, med gradvis mer involvering av foreldretrenere.

Sørge for at treningene følger klubbens sportslige plan, og at den er lett tilgjengelig for nye trenere.

Sørge for nødvendig opplæring og oppfølging av nye trenere. Rekruttere trenere til obligatoriske og frivillige kurs og faglige samlinger.

Være med på det første foreldremøtet for nye lag, og bruke klubbens standard presentasjonsmal for viktig informasjon for nye spillere.

Gjøre klubbens verdier, visjoner og retningslinjer kjent for lagene og foresatte.

Utarbeide en arbeids- og handlingsplan – årshjul – for aktiviteter med fokus på rekruttering

Personer som innehar rollen som rekrutteringsansvarlig:

Stefan Danielsson: Stefan@vif.no