Uttalelse om VM i Qatar

Vedtatt av årsmøtet i Vålerenga Fotball 9. mars 2021

Vålerenga Fotball ber Norges Fotballforbund om å arbeide mot at Verdensmesterskapet i fotball 2022 avholdes i Qatar.

Qatar-mesterskapet har vært preget av skandaler fra første dag. Selve tildelingen skjedde høyst sannsynlig etter omfattende korrupsjon. En rekke rapporter, blant annet fra FN og Amnesty, peker på brudd på menneskerettigheter i landet. Så har det over år også blitt rapportert og avdekket svært kritikkverdige forhold for tilreisende arbeidere. Disse jobber med de omfattende byggeprosjektene som er satt i gang i forbindelse med mesterskapet, og øvrige utbyggingsprosjekter som skal gi Qatar en ny og moderne stilling i verden.

Nylig publiserte den engelske avisen The Guardian en artikkel som viste at minst 6 500 tilreisende arbeidere har mistet livet i Qatar i løpet av de ti årene som har gått siden landet ble tildelt fotball-VM. Tallet er trolig høyere. Men uansett: Til tross for omfattende og langvarig dialog og kritikk har tilreisende arbeidere fremdeles svært begrenset beskyttelse mot ulike former for utnyttelser og overgrep i Qatar.

I løpet av de siste ukene har det vært et grasrotopprør fra klubber og supportermiljøer over hele Norge mot Fotball VM i Qatar. Også fra Vålerengamiljøet.
Fotballen er en møteplass på tvers av nasjoner og kulturer, og idretten har tradisjon for å være politisk uavhengig. Kontakt, dialog og samhandling kan være nyttig for fremgang og utvikling. Men VM i Qatar er på mange måter et bunnpunkt for hvordan mesterskap misbrukes, og hvordan mennesker utnyttes.

Fotballen må stå for sine verdier, og sette klare standarder.
Vålerenga Fotball mener at norsk fotball må bidra til at den internasjonale fotballbevegelsen tar ansvar for at fotballens arrangementer ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene. NFF bør derfor ta en aktiv rolle mot VM i Qatar og Norge bør avstå fra å delta i mesterskapet.

Vålerenga Fotball mener videre at Norsk Fotball må vedta en plattform for sitt internasjonale arbeid. NFF må være en pådriver for at FIFA stiller krav om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, pressefrihet, åpenhet og mangfold i forbindelse ved tildeling av mesterskapet, av tildelingsprosessen er transparent og at det får konsekvenser hvis kravene ikke etterleves.

 

Vedlegg: