Politiattest

< Alle

Trenere/lagledere: Registreringsskjema

Krav om politiattest i Vålerenga Fotball

NIF vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

 

Ansvarlig for politiattester i Vålerenga Fotball:

fotball@vif.no

Klubbens representant har taushetsplikt om de opplysninger de får kjennskap

Fremgangsmåte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Vi ber om politiattest fra alle ansatte, trenere og lagledere.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Fyll inn i bekreftelsen som du finner her: Bekreftelse på formål med politiattest
  1. Se eksempel på utfylling HER
 3. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 4. Velg kategori og formål «Frivillige organisasjoner»
 5. Last opp utfylt bekreftelse.
 6. Send inn.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten til din digipostkasse eller som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til. Det kan sendes pr e-post eller vises frem ved personlig oppmøte
 3. Vålerenga Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Klubben registrerer dato for fremvisning. Opplysninger om attesten gis ikke til andre.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:

Norges Idrettsforbund

Politiet