Overganger/prøvespill/spilleberettigelse

< Alle
Når våre spillere ønsker prøvespill i annen klubb, må henvendelsen skje til bredde@vif.no. Det er kun ved spesielle tilfeller at vi gir prøvespillstillatelse midt i sesong, som hovedregel skjer dette etter sesongslutt.

Når spillere ønsker å prøvespille i Vålerenga fotball, må det innhentes prøvespilltillatelse fra klubben spilleren tilhører, og den må være signert av overgangsansvarlig/daglig leder/styreleder. Spiller kan ikke starte prøvespill før tillatelse er innhentet og sendt inn til oss.

Hvis en spiller ønsker å skifte klubb til Vålerenga Fotball, må det gjennomføres overgang. Spilleren kan ikke spille obligatoriske kamper før overgangen er godkjent. Spilleren kan trene/spille cup’er/vennskapskamper dersom man har innhentet prøvespilltillatelse fra gammel klubb.

En spiller over 12 år må være registrert i FIKS som Vålerengaspiller, samt ha betalt medlemskontingent i Vålerenga Fotball for å være spilleberettiget.

En spiller under 12 år må ha betalt medlemskontinget i Vålerenga Fotball for å være spilleberettiget.