Lagledermøter og -kommunikasjon

< Alle

God kommunikasjon er viktig for at laget skal fungere. Lagene må bruke Rubic og kan ikke bruke feks Spond, Spoortz eller lignende verktøy. Laget kan i tillegg bruke FB-gruppe, da må en sportslig ansvarlig fra klubben også være med i gruppen.

En person med en tillitsrolle til mindreårige, skal aldri kommunisere med mindreårige spillere i lukkede rom, verken fysisk eller digitalt. Med lukket rom menes feks messenger kun en trener og en spiller, eller i en garderole kun en spiller og en trener. Det må enten være flere anvsarlige voksne, foresatte på kopi eller lignende. Dersom en trener/lagleder har behov for å gjøre dette, må det klareres via klubben først.

Som hovedverktøy i kommunikasjon fra klubben brukes www.valerenga-fotball, Rubic, e-post til trenere og lagledere og Vålerenga Fotball på Facebook. Hver enkelt har ansvar for å stå oppført med korrekte telefonnummer og e-postadresse i vårt medlemssystem.

Det skal innkalles til to trener-/lagledermøter pr år. Noen kan i tillegg komme utenfor planen ved behov. Møtene som er beskrevet kan anses som faste:

  • Før sesongstart. Forberedelse til sesong. Eventuelle nyheter/endringer for året. Generell informasjon om seriespill, utstyr, lagdrift og trygge rammer.
  • Ved sesongavslutning. Oppsummering av sesongen, evalueringer for forbedringer til neste sesong. Informasjon om årsmøtet, og evt nyheter.

Det skal innkalles til et verdimøte pr år for trenere og lagledere.

Det skal innkalles til tre trenerforum ila sesongen:

  • Før sesongstart. Gjennomgang av sportsplan. Presentere nye trenere. Planlegge oppfølging av trenere for sesongen
  • Før sommeren. Evaluering av vårsesongen. Gjennomgang av kurstilbud. Påmelding til kurs.
  • Ved sesongavslutning. Evaluering av sesong. Planlegge ny sesong. Kartlegge trenere ut/inn. Kartlegge utdanningsbehov kommende sesong.