Lagkasse

< Alle

Lagkasse

Vålerenga Fotball har valgt å sette opp ett felles lagkassekonto som alle lagene bruker hvis dere ønsker andre aktiviteter utover de cuper som klubben felles melder på lagene. Hvert lag får ett eget prosjektnummer hvor vi bokfører aktivitet. Lagleder har ansvaret for all kontakt kring dette.

Felles lagskassekonto: 1503.98.99067

Prosjektnummer: Se vedlegg under

  • Lagleder kan ha maks cirka 4000 kr i kontanter til å betale mindre utlegg (Ikke privat konto). Beløp over 4000 settes in på konto for lagkasse.
    • Påmelding til mindre cuper i Oslo området (for eksempel 3v3 cup eller julecup som administrasjonen godkjenner) kan betales med disse pengene. Kvittering sendes in til regnskap@vif.no. Merk kvitteringen med prosjektnummer.
  • Hvis laget skal delta på en større ekstra cup har lagleder har ansvar for att samle in egenandeler fra spillere og overføre pengene til konto for lagskasse. Innbetalinger må alltid merkes med prosjektnummer. Lagleder tar kontakt med administrasjonen via e-post som håndterer påmelding. Skriv alltid med prosjektnummer her også.
  • Hvis lagleder eller noen annen foreldre gjør ett større utlegg fra privat konto som skal dekkes fra lagkassen (For eksempel betaler mat for laget på reise) leverer lagleder inn refusjonsskjema, se vedlegg til høyre
  • Hvis laget trenger at gjøre kontantuttak fra lagkassen leverer lagleder inn uttaksskjema, se vedlegg til høyre.
  • Rapportering – Lagleder loggfører og følger med under året. Det blir sendt ut oversikt på alle prosjektnummer fra økonomisystemet hvert kvartal til alle lagene. Ved feil og avvik fra det lagleder loggført tar dere kontakt.

 

Vedlegg

 

Lagkasse mal – lagleder

Refusjon av utlegg for trenerlagleder

Uttak kontater lagkasse

Prosjektnummer med kontakt 2021

Forrige Økonomi