Lagkasse

< Alle

Lagkasse

Vålerenga Fotball har valgt å sette opp ett felles lagkassekonto som alle lagene bruker for aktiviteter utover de cuper som klubben melder på lagene. Hvert lag får ett eget prosjektnummer (Se oversikt i vedlegg nederst) hvor vi bokfører aktivitet og lagleder har ansvaret for kontakten med administrasjonen.

Felles lagskassekonto: 1503.98.99067

Prosjektnummer: Se vedlegg under

 • Lagleder kan ha maks cirka 4000 kr i kontanter til å betale mindre utlegg (Ikke privat konto). Beløp over 4000 settes in på konto for lagkasse.
  • Påmelding til mindre cuper eller andre utlegg kan betales med disse pengene. Kvittering sendes in til fotball@vif.no og merk kvitteringen med prosjektnummer.
 • Hvis laget skal samle in egenandeler fra spillere så samler lagleder først inn pengene for å så gjennomføre en overføring til konto for lagskasse. Innbetalinger merkes med prosjektnummer.
 • Gjennomfør dere en dugnad så må pengene gå via lagleder eller at oppdragsgiver overfør totalt beløp til lagkassekonto og merker betalingen med prosjektnummer. Husk at dugnader alltid må godkjennes av administrasjonen. Send mail til fotball@vif.no for godkjennelse.
 • For å melde på cuper kan lagleder sende faktura eller link for påmelding (hvis det kun er kortbetaling) til fotball@vif.no. Skriv alltid med prosjektnummer og hvis det er påmeldingslink vennligst oppgi laginformasjon, ønsket klasse og kontaktopplysninger.
 • Hvis lagleder eller noen annen foreldre legger ut penger fra privat konto som skal dekkes fra lagkassen leverer lagleder inn refusjonsskjema, se vedlegg.
 • Rapportering – Lagleder loggfører og følger med under året. Det blir sendt ut oversikt på alle prosjektnummer fra økonomisystemet hvert kvartal til alle lagene. Ved feil og avvik fra det lagleder loggført tar dere kontakt.

 

Spond

  • Med vårt nye medlemssystem Spond har lagleder mulig å opprette innsamlinger eller loddsalg i appen. Når dere oppretter innsamlingen skal dere finne lagkassekontoen som eneste alternativ til utbetaling. Pengene overføres ukesvis til felles lagkassekonto. Husk å navngi innsamlingen med lagnavn for å gjøre det enklere for økonomi å føre inntekten.
   • Tenk på at Spond tar en avgift for hver overføring på ~2,5 kr + 2,5% så dere får ikke inn hele beløpe

 

Vedlegg

Lagkasse mal – lagleder

Refusjon av utlegg for trenerlagleder

Prosjektnummer med kontaktperson 2024 – oppdatert 02.05.2024