Årsmøte

< Alle

Årmøtet for Vålerenga Fotball avholdes hvert år i løpet av mars. Her gjennomgås årsrapport og regnskap og alle valg. Valgkomiteen jobber med å få valgkandidater klare i forkant til hvert årsmøte. Her fastsettes også kontingent. Vi anbefaler at alle trenere og lagledere også er medlemmer og deltar på årmøtet.

Det skal legges ut innkalling til årsmøtet senest 4 uker i forkant. Forslag til behandling skal være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Man må ha vært medlem i mimium 3 måneder og være over 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet.

Les mer om årsmøtet i Vålerenga Fotball lover her

3.4 Ansatte

Vi har følgende stillinger i administrasjonen i Vålerenga Fotball pr oktober 2020:

  • Daglig leder (100%)
  • Klubbkonsulent – medlemshåndtering (100%)
  • Klubbkonsulent – Arrangement, dommere og utstyr (100%)
  • Sportslig ansvarlig barne- og ungdomsfotballen (100%)
  • Økonomimedarbeider (100%)
  • Bane- og anleggsansvarlig (50%)
  • Administrativ leder Damer A (50%)

I tillegg har vi flere sportslige ansatte, hovedsaklig i små stillingsprosenter, men også noen større som har ansvar for elitelagene samt Damer A.

Oversikt over klubbens administrasjon, se her

3.5 Øvrige rollebeskrivelser, funksjoner og beskrivelser av utvalg

Denne siden skal være til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte. Her vil det være oppdaterte rollebeskrivelser for de forskjellige vervene i Vålerenga Fotball.
Har dere tips til andre rollebeskrivelser som må på plass, ta kontakt med fotball@vif.no så kan vi tilgjengeliggjøre det for klubben.

En person kan inneha flere roller i denne oversikten, feks kan en som har laglederrollen også være kasserer på samme lag. Vi oppfordrer til at man er flere til å dele på rollene som er på ett lag.

 

 

Hovedstyret Klubbroller Lagroller Utvalg og mandater Annet
Hovedstyret Økonomiansvarlig Trenerrollen Sportslig utvalg klubb Visjon og verdier
Trenerveileder Laglederrollen Sportslig utvalg Damer A Økonomihåndbok
Rekrutteringsansvarlig Kassererrollen Fair Play-utvalg Sportsplan
Fair Play-ansvarlig Ressursrollen Cup- og dugnadsutvalg Dommerrollen
Trenerkoordinator Kampvertrollen Retningslinjer barnefotball
Arrangementsansvarlig Keepertrenerrollen Retningslinjer ungdomsfotball
Dugnadsansvarlig Dugnadsansvarlig Årshjul
FIKSansvarlig Webansvarlig Rekrutteringsplan
Politiattestansvarlig Foreldrerollen Etiske retningslinjer
Kvalitetsklubbansvarlig Beredskapssplan mot overgrep og trakassering
Dommeransvarlig
Markedsansvarlig
Utstyrsansvarlig
Bane- og anleggsansvarlig