Dommeransvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Dommeransvarlig i Vålerenga Fotball

Vålerenga Fotball ønsker å ha en Dommeransvarlig med et godt strukturert og organisert ansvarsforhold til klubbens dommere. Vi krever at den ansvarlige følger våre tildelte arbeidsoppgaver som hovedsakelig er basert på Kvalitetsklubbens retningslinjer for dommerorganisering og rekruttering. Våre dommere har stor betydning for aktiviteten som pågår ute på banen, og derfor vil det ligge helt sentralt i klubbens rekrutteringsplan at vi også rekrutterer gode dommere.

Merk: Dommeransvarlig skal være medlem i klubben.

Ansvar:

Tett kontakt og samarbeid med klubbens dommere

Rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag

Legge opp til dommerkurs

Tilrettelegge for de som har ambisjoner og talent med etterutdanning og oppfølging i sammarbeid med kretsen.

Myndighet:

Oppgaver:

1. Rekrutterer nye dommere

  • Ved å invitere egne spillere i alderen 12- 16 år til klubbdommerkurs 1-2 ganger per år
  • Ved å stå som kontaktperson på våre nettsider
  • Ha fokus på jenter

2. Sørge for å ha nok dommere i forhold til antall lag ved å rekruttere og beholde dommere.

3. Holde informasjonsmøte etter sesongen om videre samarbeid og dommerkontakter.

4. Tett kontakt med klubbens dommere, lagledere, trenere og NFF Oslo.

5. Legge til rette for dommerkurs etter avtale og skoleringsplan.

6. Sørge for at kretsdommerne våre har signert dommerkontrakt.

7. Ha ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

8. Ha ansvar for å påse at utstyr og kurs inngår i klubbens utstyrsavtale.

9. Å tilrettelegge for treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag

  • Treningskamper
  • Turneringer/cuper
  • Treningsleir

10. Ha ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i samarbeid med kretsen.

11. Utarbeide en arbeids-og-handlingsplan- årshjul- for aktiviteter med fokus på dommere.

Send mail til fotball@vif.no