Coop utvider samarbeidet

Coop blir samarbeidspartner med hele Vålerenga-familien med forsterket fokus på like muligheter og samfunnsansvar.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør med nesten 1,9 millioner medeiere og er en av landets største samarbeidspartnere av idretten.

– Vålerenga og Coop er opptatt av de samme verdiene, og klubben har et sterkt samfunnsengasjement. En viktig forutsetning for Coop er at avtalen skal ha et stort fokus på like muligheter for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, legning eller økonomisk bakgrunn, sier Alexander Gustavsen som er markeds- og analysesjef i Coop Øst.

Coop har vært samarbeidspartner Vålerenga Fotball v/bredden og kvinnelaget, men utvider nå samarbeidet til å gjelde hele Vålerenga familien fra og med denne sesongen. Det betyr breddelagene, elitelagene for kvinner og herrer, og Vålerenga Samfunn.

Avtalen løper ut 2023.

Vålerenga-familien gleder seg over å utvide samarbeidet med Coop. I tillegg til profilering på drakter og arena vil Coop og Vålerenga gjennomføre aktiviteter med fokus på bærekraft, og samarbeid med prosjektet Like Muligheter som jobber for bedre rammebetingelser for jenter- og kvinneidretten.

– Vi har hatt fire fine samarbeidsår med Coop som nå virkelig viser sitt brede fotballengasjement når de nå står bak hele «verdikjeden» til Vålerenga. Fra barn og ungdom, til gatelaget og A-lagene. Det blir ikke bedre enn det, sier en glad markedsansvarlig i Vålerenga Fotball, Jens August Dalsegg, og får støtte av sin kollega på herrelaget.

-Coop har jo virkelig bidratt i idretten gjennom sine aktiviteter i løpet av de siste årene. De har også vært en veldig god støttespiller til Vålerenga bredde og damer og det at vi nå kan samarbeide med Coop på tvers av hele klubben er vi veldig stolte av. Ved siden av gjeldende eksponering og aktiviteter planlegger vi i tillegg i felleskap med Norsk Toppfotball en interncup for samvirkelagene i hele Norge denne høsten hvor vi fasiliteter og NTF koordinerer. Dette er noe vi håper å få til hvis smittesituasjonen er under kontroll og samfunnet har åpnet opp igjen, forteller en entusiastisk Salgssjef i Vålerenga fotball Elite, Mehran Amundsen-Ansari.

Daglig leder i Vålerenga Samfunn, Jannicke Aas, kan også fortelle at denne avtalen skal bidra til å hjelpe utsatte samfunnsgrupper.

– Vi i Vålerenga Samfunn setter veldig pris på en samarbeidspartner som har et så stort fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vålerenga er så mye mer enn fotball – vi er klubben for alle! Og at vi nå får Coop med på laget gjør at vi kan hjelpe enda flere som trenger det litt ekstra. Vi ser frem til å både videreutvikle, samt å utvikle nye prosjekter sammen med Coop i årene som kommer.

Vedlegg: