Åpent prøvespill Vålerenga fotball U14 – U16 Elitelag

Vi ønsker å invitere til åpent prøvespill fra 6. – 11 nov. Først med spillere som er aktuelle for neste års U14 (i alderskategorien født 2010 og 2011). Dette med trening fra mandag 06.11, tirsdag 07.11 og siste dag onsdag 08.11. Så spillere som er aktuelle for U16 (i alderskategorien født 2008 og 2009). Fra og med torsdag 09.11, fredag 10.11 og lørdag 11.11. Oppmøte til treningene vil være 16.15, og selve økta vil vare til og med 18.00 på alle treninger i ukedagene, mens på lørdag vil økta vare fra 13.30 til 15.00 med oppmøte 13.00. Vi vil trene på KGB2, og KGB1 avhengig av baneplass og tid. Oppmøte for alle øktene vil være utenfor garderobene ved KGB2. Der vil det bli gitt informasjon hver trening hvilken bane som skal bli benyttet.

Etter to økter vil vi selektere en mindre gruppe til siste trening for hver gruppe. Henholdsvis onsdag og lørdag. Alle vil få beskjed etter to økter om de er med videre på den siste økta eller ikke på mail. De som kommer videre til siste økt vil få beskjed om veien videre etter endt prøvespill

 

For å kunne delta på dette må alle ha en skriftlig bekreftelse fra egen klubb om lov til å delta. Den bekreftelsen fra egen klubb sendes til torstein.schutte@vif.no senest innen 05.11.2023. Har dere spørsmål rundt dette, så kan dere også sende en mail eller ringe Torstein på 40295080.

 

Praktisk informasjon:

Mandag 06.11 oppmøte kl 16.15 ved garderobene:

Trening til 18.00 for 2010 og 2011 spillere sammen

 

Tirsdag 07.11 oppmøte kl 16.15 ved garderobene (alle får beskjed via mail om de er med videre til den siste økta eller ikke):

Trening til 18.00 for 2010 og 2011 spillere sammen

 

Onsdag 08.11 oppmøte kl 16.15 ved garderobene:

Trening til 18.00 for 2010 og 2011 spillere sammen

 

Torsdag 09.11 oppmøte kl 16.15 ved garderobene:

Trening til 18.00 for 2008 og 2009 spillere sammen

 

Fredag 10.11 oppmøte kl 16.15 ved garderobene (alle får beskjed via mail om de er med videre til den siste økta eller ikke):

Trening til 18.00 for 2008 og 2009 spillere sammen

 

Lørdag 11.11 oppmøte kl 13.00 ved garderobene:

Trening til 15.00 for 2008 og 2009 spillere sammen

 

Klikk her for påmelding 

Vedlegg: