Til trenere, spillere og foresatte i Vålerenga Fotball

Informasjon om innstramminger i fotballaktivitet etter nye bestemmelser.

Regjeringen og byrådet i Oslo innfører nye smitteverntiltak som vil berøre fotballen – som gjelder i første omgang gjelder til minst 30.november. Vålerenga Fotball er glade for at barn og unges aktivitet blir skjermet i størst mulig grad.

Fra og med i dag, 6. november gjelder følgende:

Organisert trening for barne- og ungdomsfotballen kan fortsette som normalt, både inne og ute. All konkurranseaktivitet blir utsatt/avlyst. Det er forbud mot gjennomføring av cuper og konkurranser av alle slag. Dvs futsal, treningskamper, cup’er osv skal ikke spilles. All trening og fritidsaktivitet for seniorlag stenges inntil videre.

Det vil ikke være mulig å ha sosiale sammenkomster eller møter i lagsregi, og derfor ikke være mulig å låne Brakka i tiden fremover. Alle som er involvert i aktivitet i Vålerenga Fotball oppfordres til å redusere personlig kontakt så mye som mulig og følge kommunens smittevernsbestemmelser. Er du i tvil, la være – evt ta kontakt med oss for oppklaring.

Under er de generelle reglene som gjelder for våre lag og aktiviteter:

  • Personer som er i karantene eller isolasjon, er covid-smittet eller har luftveisinfeksjoner, skal ikke delta på aktiviteter i Vålerenga Fotball.
  • Hosting og nysing må skje i armkroken eller i tørkepapir/papirlommetørklær.
  • Hold avstand på minst én meter før trening, i pauser, etter trening og på vei til og fra aktiviteter. For ungdom opp til 19 år gjelder ikke denne regelen mens man trener.
  • Unngå håndhilsing, klemming eller annen fysisk kontakt. • Treningsgrupper skal være på maks 20 utøvere (pluss trenere). Er man flere, må man dele opp i flere grupper. Disse gruppene skal holdes adskilt på trening og ikke blande seg med hverandre.
  • Når grupper skal ut av bane/hall etter trening og nye skal inn, skal ikke gruppene blandes med hverandre. • Alle deltakere vasker hender før og etter trening.
  • Det skal føres oppmøtelister på alle treninger.
  • Vi skal ha færrest mulig tilskuere på treninger.
  • Foreldre har ikke mulighet til å være inne i gymsal, garderobe eller foaje ved innendørstrening. Alle foresatte utenom trenere og andre ledere må vente utendørs.
  • Garderober kan benyttes såfremt 1-metersregelen og øvrige smittevernsregler kan overholdes.
  • De nasjonale og regionale smittevernreglene må følges til enhver tid.

Vedlegg: