Webansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Webansvarlig i Vålerenga Fotball

Merknad:

Ansvar:

Ha en nettside/portal for laget som gir nødvendig informasjon til foresatte.

Følge lover og retningslinjer for publisering av bilder av barn og unge, samt NIFs regler ifht publisering av resultater etc.

Myndighet:

Oppgaver:

Klubben har en nettsideløsning som muliggjør lagside for hvert enkelt lag.

Laget kan opprette en gruppe på Facebook eller lignende, men det skal informeres til klubben, og en av klubbens ansatte skal være medlem i gruppen.

Sørge for at alle foresatte har tilgang til samme informasjon.

Nyheter og artikler skal være støttende opp mot klubbens verdier og visjon