Utdanning og kurs

< Alle

En av våre satsingsområder er utdanning og kompetanse hos våre trenere og ledere. Vi har både interne og eksterne (NFF) utdanningsløp. Klubben oppdaterer komptanseoversikt for trenere og ledere to ganger pr år.

For å drive Vålerenga Fotball mot vår målsetting og visjon, trenger vi minimum følgende kompetanse:

  • En trener pr lag med mimium barnefotballkvelden
  • En trener pr årskull med minst ett delkurs fra trener c-lisens
  • Halvparten av klubbens styre skal ha FLK 1 kurs
  • Dommere skal følges opp personlig ifht dommerkurs

Hvordan

  • Det skal holdes barnefotballkveld og ungdomsfotballkveld minimum en gang årlig
  • Vi skal søke om å være arrangør eller delarrangør for C.lisenskurs minimum en gang årlig
  • Vi skal søke om å holde FLK1 i våre klubblokaler minumum annethvert år
  • Utdanning og kompetanse skal være tema på sportslige samlinger for trener, samt styremøte etter årsmøtet
  • Ledere må motivere trenere og styremedlemmer for å melde seg på underveis