Trenerveileder

< Alle

Rollebeskrivelse: Trenerveileder

Trenerveileder er ansatt i klubben, og rollen kan gjerne kombineres med andre oppgaver. Trenerveileder må ha minimum B-lisenskurs og relevant erfaring. B-lisenskurs kan erstattes av lang relevant erfaring, men må inn som en del av skoleringsplanen hvis den mangler.

Ansvar:

Overordnet sportslig og faglig ansvar for trenerkoordinatorer og trenere i barne- og ungdomsfotballen i Våelrenga Fotball.

Oppgaver:

Gi trenere kjennskap til Vålerenga Fotballs sportsplan

Ha oversikt over trenerne i klubben og deres kompetanse

Utarbeide en handlings- og tiltaksplan – årshjul – for aktiviteter med fokus på trenerutvikling

Legge til rette for kursing av trenerne.

Gjennomføre minimum tre trenerforum pr år for klubbens trenere ihht sportsplan.

Sikre at klubben har tilstrekkelig antall trenere i alle aldersklasse

Rekruttere nye trenere av begge kjønn til klubben

Oppfølging av trenere i faglige og praktiske spørsmål

Personen som innehar rollen som trenerveileder:

Stefan Danielsson: stefan@vif.no