Styret

< Alle

Styrets sammensetning og oppgaver

Styret er ansvarlig for Vålerenga Fotballs aktiviteter fra årsmøtet til årsmøte. Styre har vanligvis møte 8-10 ganger pr år og består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • 3 Styremedlemmer
  • 2 Varamedlemmer

Styret bør ha minimum følgende kompetanse tilsammen: Ledelseskompetanse, fotball/idrettskompetanse, økonomikompetanse,kommunikasjonskompetanse. Det skal være minimum 2 kvinner i styret, eksklusiv varamedlemmer. Oversikt over styrets medlemmer, se her

Oppgaver

Styret har ansvar for klubbens drift. Dette ansvaret kan ikke delegeres, selv om oppgavene – og ulike fullmakter – ofte besluttes, og gjennomføres av Daglig leder og andre.

Overfor overordnede organ (årsmøtet, NIF, NFF, myndigheter) vil altså styrets medlemmer stå som hovedansvarige.

Vålerenga Fotballs styre har i tillegg til dette ansvaret, tildelt de ulike medlemmene ulike oppfølgingsoppgaver, som;

Styreleder:

Sitter i styrene i Vålerenga Fotball Samfunn, Vålerengens Idrettsforening, VKIP AS og Vålerenga Stadion AS.

Styrets nestleder:

Deltar i prosjekter, med spesiell fokus på kommunikasjon

Styremedlem (1):

Leder i Sportslig Utvalg Damer Toppfotball

Styremedlem (2):

Bane- og anlegg, barnefotball, Sportslig utvalg, driftsutvalg Brakka

Styremedlem (3):

Økonomi, styremedlem i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS.

Varamedlemmer:

På samme måte er også varamedlemmene tildelt sine områder, spesielt innenfor ulike prosjekter, cuper/arrangement og barnefotball (sportslig utvalg). Ett av varamedlemmene har også verv i Oslo Fotballkrets.

 

Kontaktinformasjon styret

Hovedstyret – styreleder

Rune Hansen

E-post: rune@linkt.no

 

Hovedstyret – styremedlem

Jon Egil Strand

E-post: jon.egil.strand@gmail.com

 

Hovedstyret – Styremedlem

Gro Anita Midtgaard

E-post: midtgaardgroanita@gmail.com

 

Hovedstyret – Styremedlem

Runar Kvernen

E-post: runar.kvernen@gmail.com

 

Hovedstyret – Styremedlem

Jimmy Munkvold

E-post: jimmy.munkvold@gmail.com

 

 

Hovedstyret – Varamedlem

Hilde Eriksen Opland

E-post: hiopland@gmail.com