Sportslig utvalg

< Alle

Sportslig Utvalg (barn, ungdom – inkl talent gutt)

Uvalget består av 3-4 medlemmer, som utpekes for 1-2 år. I tillegg møter administrasjonen og sportslig ledelse med 1-3 representanter (saksavhengig).

Pr 2022 ikke valgt medlemmer

 

Utvalget har som mandat å:

 • Kvalitetssikre arbeidet for å sikre at alle lagene følger klubbens retningslinjer for:
  • Opptak av nye spillere til lag
  • Påmelding til seriespill (og cuper)
  • Spilletid, spissing av lag m.v.
 • Bidra til å videreutvikle og oppdatere styringsverktøy (retningslinjer, sportsplan, spillplan, o.l.)
  • Evaluere arbeidet
 • Bidra og gi innspill til rekrutteringsarbeidet, inkludert å delta på arrangementer
 • Bidra og gi innspill til utdanning og støtte til trenere, inklusiv fagfora
 • Følge opp avvik fra sportsplan, evt sammen med FP-utvalg ved behov.