Økonomiansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er ansatt i klubben.

Ansvar:

Oppgaver:

Bokføring og avstemming bank

Lønn og timelister

Mottak og scanning faktura, dommerregninger etc

Bistå daglig leder ved signering av kontrakt og avtaler

Rapportering til daglig leder og avdelinger, regnskap og prognoser

Ansvarlig for kasse systemer og kontanthåndtering ved cup og arrangement

Halvårsrapport og bokslut årsregnskap

Utsendelse fakturaer, purring m.v.

Søknad elitelisens Damer A

Søknader diverse støtte, tilskudd og kompensasjoner.

Arbeid med budsjett, likviditetsbudsjett

Personen som innehar rollen som økonomiansvarlig:

Mikael Pettersson: regnskap@vif.no