Markedsansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Markedsansvarlig i Vålerenga Fotball

Ansvar:

Overordnet ansvar for å skaffe nye sponsorer

Sekretær i Markedsutvalget i Vålerenga Fotball

Kontakt med sponsorer og oppfølging av disse

Ansvar for leveranser i markedsavtalene

Budsjettansvar markedsinntekter

Myndighet:

Oppgaver:

Iverksette tiltak som genererer markedsinntekter til klubben

Følge opp at skilter og andre avtalte annonseringer blir ivaretatt i henhold til kontraktene.

Ha statusmøter med viktige og store sponsorer

Følge opp inngåtte avtaler og fakturere samarbeidspartnere i henhold til inngåtte avtaler.

Forsøke å skaffe arrangementssponsorer

Inngå nye markedsavtaler

Månedlige rapportere til daglig leder og oftere ved behov.

Personer som innehar rollen som markedsansvarlig:

Jens August Dalsegg: jens@vif.no