Laglederrollen

< Alle

Rollebeskrivelse: Lagleder Vålerenga Fotball

Merknad: Må være medlem i Vålerenga Fotball

Ansvar:

Føre oversikt over deltakere på laget

Oppdatere spillere og foresattes kontaktinformasjon

Sørge for at alle spillere under 18 år har foresatt tilknyttet sin rolle

Melde ut spillere som har sluttet, og ta inn utstyr fra disse (drakt, ball etc)

Følge opp betaling av kontingent og treningsavgift

Myndighet:

Påse at spillere uten gyldig medlemsskap og lisens ikke deltar på kamper

Oppgaver:

Sette seg inn i retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen.

Sørge for å ha gjeldende politiattest

Føre statistikker

Møte på lagledermøter i regi av klubben

Holde foreldremøte for laget

Bestille utstyr

Skrive årsrapport som leveres fotball@vif.no før 31.12.