Kvalitetsklubbansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Kvalitetsklubbansvarlig i Vålerenga Fotball

Ansvar:

For at klubben følger opp de standarder som er krav fra Kvalitetsklubb og at dette etterleves av klubben i praksis.

Oppgaver

Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.

Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.

Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt

Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

Personer som innehar rollen som Kvalitetsklubbansvarlig:

Harriet Rudd

E-post: Harriet.rudd@vif.no