Kassererrollen

< Alle

Rollebeskrivelse: Kasserer i Vålerenga Fotball

Merknad:

 

Ansvar:

For å føre lagets regnskap

Myndighet:

Tilgang til lagets konto i Vålerenga Fotball, sammen med økonomiansvarlig.

 

Oppgaver:

Lage budsjett/plan for lagets økonomi for sesongen og holde lagledelsen og foreldregruppen informert om dette.

Føre lagets regnskap i lagskasserapport

Innlevering av bilag for alle aktiviteter i lagskassen innen 15.januar hvert år.