Styreprotokoller og årsberetninger

< Alle

Årberetninger:

2019 Årsberetgning 2019  VF_kontrollkomiteens_beretning_for_2019

2020: Fullstendig årsberetning 2020 Kontrollutvalget VIF Fotball Vedlegg: Lagrapporter 2020 Protokoll årsmøte: Protokoll årsmøte – signert

2021. Årsberetning 2021:Årsrapport 2021

 

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd

Styreprotokoller:

2021: