Fair Play

< Alle

Fair Play-tiltak i Vålerenga Fotball.

Vålerenga Fotball ønsker å være en Fair Play-klubb på alle nivåer. Dette betinger eksemplarisk oppførsel på og rundt banen. Klubben har et eget Fair Play-utvalg (se mandat her) med en Fair Play-ansvarlig som jobber med Fair Play på mange områder, og våre tiltak er

Kriterier for årets Fair Play-lag Vålerenga-lag

 • Deltakelse på dugnad;
  • Obligatoriske
  • Å stille opp frivillig utenom obligatoriske dugnader
 • God sportsånd; følge Fair Play-kontrakt. Se og ta hensyn til andre lag, spillere, lagledelser internt og eksternt.
 • God deltakelse fra laget på samlinger og kurs
 • Bruk av kampvert på hjemmekamper i serien

Vi vil basere kriteriene på dokumentert deltakelse på dugnad og kurs, samt spørreskjemaer om bruk av kampvert og subjektivt om sportsånd på laget, som sendes til lagene 2 x pr år, før sommeren og etter sesongen.


Behandle disiplinærsaker i klubben.

Fair Play-utvalget behandler disiplinære saker i klubben.

Alle spillere i Vålerenga Fotball aksepterer Fair Play-kontrakten ved innmelding. Det er viktig at klubben, ved fair-play-utvalget, får beskjed om gjentatte brudd, evt alvorlige hendelser.

Fair Play-utvalget skal også bli informert snarest om gjentatte upassende hendelser eller umiddelbart ved alvorlige hendelser begått av trenere, lagledere eller foreldre i klubben.

Med upassende og alvorlige hendelser menes dette menes:

 • Gjentatt grov munnbruk, etter advarsel fra trener/lagleder. Med grov munnbruk regnes også sjikane, obskøne bevegelser, vise fingeren eller lignende
 • Trusler
 • Fysisk mishandling (slå, sparke, klype, spytte e.l.)
 • Ved karantene fra kretsen/NFF i 3-6 kamper

For øvrig understrekes det at opplistingen ovenfor er veiledende retningslinjer.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å kontakte oss: fairplay@vif.no


Oppfølging Fair Play-kontrakt for spillere og etiske retningslinjer for trenere og lagledere.

FPkontrakt 2018

Etiske retningslinjer 2018


Bistå på lagmøter ved behov

Fair Play-utvalget vil være behjelpelige med å komme og snakke/veilede lagene på feks spillermøter o.l., dersom det er noe innenfor Fair Play laget vil fokusere på, om det er fordi dere har utfordringer eller fordi dere ønsker å være i forkant. Ta kontakt med oss!


Kontakt

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra våre trenere, lagledere, spillere og evt andre angående Fair Play – om det er positive tilbakemeldinger eller om vi har noe vi må jobbe med! Ta gjerne kontakt med Fair Play-utvalgets leder, Camilla Lysa Fredlund: fairplay@vif.no

 

Nyttige lenker

https://www.fotball.no/kretser/oslo/prioriterte-omrader/samfunns–og-verdiarbeid/