Skader og forsikring

< Alle

Forsikring, skadeforebygging og hva gjør vi ved skade?

Forsikring: Her finner du informasjon om fotballforsikring, ytelser, priser, skademeldingsskjema osv. Merk at alle våre spillere har automatisk lagsforsikring, men utvidet forsikring må anskaffes og betales privat.

Skadeforebygging: Se her for gode skadeforebyggende øvelser tilpasset fotball. Følger man oppvarmingsprogrammet 2 ganger i uken reduserer man skaderisikoen med 30-50%.

Hva gjør jeg ved skade: Informasjon om hvordan du forholder deg ved skade, finner du her.