Kampvertrollen

< Alle

Intruks kampvert på hjemmekamper for Vålerenga Fotball

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvert-vest. Hjertestarter er i Vallhall! Her er et dokument lagleder kan benytte til å sette opp kampverter for lagets sesong: Skjema for kampverter

Det skal være kampvert på alle kamper i barne- og ungdomsfotballen i Vålerenga Fotball. I vår klubb ønsker vi at det er foresatte som ikke innehar trener- eller laglederrolle som er kampvert. Lagleder fordeler kampene på foresatte i forkant av sesongen og det blir ca en kamp pr foresatte pr sesong. Kampverter bør ha oppmøte ca 45-60 minutter før kampstart, avhengig av når trener og lagleder har oppmøte.

Før kampen:

• Ønske velkommen begge lag og dommer til Valle.

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Prate med dommer i pausen.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

• Takker begge lag og dommer.

• Rydde rundt banen etter kampslutt

Kampvert på turneringer Vålerenga Fotball

Turneringer NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at ”Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent turneringen.” En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:

• Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.

• Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk av arrangør.

• Kampvertene skal i forkant av turneringen få informasjon der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.

• Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

• Kampvertansvarlig møter kampverter ved oppmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.

• Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.

• Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene

• Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

• Kampvertansvarlig skal sørge for at det blir gjort en evaluering med kampvertene etter turneringen.

• Et notat fra møtet leveres arrangør.