Kamper

< Alle

Ved hjemmekamper har hjemmelaget ansvar for å påse at banen er klar til kampstart og ta imot bortelaget og dommer. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen skal følges for alle våre kamper.

Våre lag skal etterstrebe å ha kampvert på hver hjemmekamp.

Fair Play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regelverket og rammer for kampen.

Ved bortekamper må lagledelsen påse at alle spillere kommer seg til kamp. I barnefotballen kan man for eksempel sette opp kjørelister og fordele kjøring mellom foresatte der det er mulig. Det er imidlertid foresatte som har ansvaret for at spilleren kommer til kamparena.

Det er mulig å arrangere vennskapskamper på Valle. Sørg for at bane og dommer er booket.

Alle lag fra og med ungdomsfotballen plikter å møte til kamp etter kretsens oppsett. Hvis laget ikke møter betyr det både poengtap og at klubben blir idømt bot at fotballkretsen. Eventuell omberamming av kamp må laget besørge via kretsens hjemmesider.