Foreldrerollen

< Alle

Rollebeskrivelse: Foreldrerollen i Vålerenga Fotball

Ansvar og oppgaver:

Være støttende for spillere og lagledelse. Et positivt miljø i og rundt laget gir det beste læringsmiljøet.

Møt opp på kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet

Foresatte har ansvar for at kontingenter blir betalt innen fristen

Stille på dugnader i regi av laget og klubben

Gjør deg kjent med fotballens foreldrevettregler og overhold disse!

 

Dersom foresatte er bekymret for miljøet på laget, eller hendelser i forbindelse med lagsaktivitet, og det ikke er mulig eller ikke hjelper å snakke med lagledelsen, skal foresatte ta informere klubben, og det er klubbens rolle å følge det opp videre. Ta kontakt på fotball@vif.no