FIKSansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: FIKSansvarlig i Vålerenga Fotball

Merk:

Ansvar:

Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.

Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker”

Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a).

Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).

Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.

Myndighet:

Klubbens administrator i FIKS

Oppgaver:

Seriepåmelding til fotball og futsal

Legge inn trenere og lagledere

Sørge for at alle spillere over 11 år er registrert i FIKS

Legge inn brukere

Gjennomføre overganger til og fra Vålerenga Fotball

Inaktivere spillere som ikke har betalt kontingent

Personer som innehar rollen som FIKSansvarlig:

Hildegard Wilsgård

E-post: hildegard@vif.no