Dugnadsansvarlig (lag)

< Alle

Rollebeskrivelse – Dugnadsansvarlig (lag)

Ansvar:

Være kontaktperson for lagets dugnader

Oppgaver

Fordele foresatte på dugnader og holde oversikt så det blir rettferdig fordeling

Videreformidle informasjon om dugnader fra klubben til foresatte, og sørge for at alle mottar informasjon ved bekreftelse.

Følge opp vaktene, melde inn til klubb og at sørge for evt bytter.

Søke til klubb ved fotball@vif.no om å arrangere lagsdugnad

Administrere egne lagsdugnader

Merk! Det er ca 2-3 dugnader pr år for lagene som er i regi av klubben. I tillegg kan lagene ha flere dugnader utenom hvor inntektene går direkte til lagskassen.