Dugnadsansvarlig (klubb)

< Alle

Rollebeskrivelse: Dugnadsansvarlig (klubb)

Ansvar:

Koordinere dugnader på våre arrangementer

Oppgaver

Lage årshjul med dugnader (hvilke kull på hvilke arrangement) – sendes ut til alle lagene januar hvert år

Sende ut informasjon med dugnadslister til lagene i god tid før hver dugnad

Sette opp dugnadsvakter

Sørge for at dugnadsvaktene blir fulgt opp på arrangementene

Evaluere hvert arrangement og skrive referat fra evalueringen.

Send mail til fotball@vif.no