Dugnadsansvarlig (klubb)

< Alle

Rollebeskrivelse: Dugnadsansvarlig (klubb)

Ansvar:

Koordinere dugnader på våre arrangementer

Oppgaver

Lage årshjul med dugnader (hvilke kull på hvilke arrangement) – sendes ut til alle lagene januar hvert år

Sende ut informasjon med dugnadslister til lagene i god tid før hver dugnad

Sette opp dugnadsvakter

Sørge for at dugnadsvaktene blir fulgt opp på arrangementene

Evaluere hvert arrangement og skrive referat fra evalueringen.

Personen som innehar rollen som dugnadsansvarlig for klubb:

Karen Werner Kamsvåg: karen@vif.no

Forrige Politiattestsansvarlig
Neste Trenerkoordinator