Bane- og anleggsansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Bane- og anleggsansvarlig

Ansvar for vedlikehold baner i henhold til årsplan og driftsavtaler

 • Børsting/slådding
 • Vanning
 • Gressklipping
 • Merking baner
 • Søppeltømming
 • Container
 • Kontakt med Oslo kommune ad vedlikehold baner

Vinterdrift av baner

 • Igangsetting undervarmesystem
 • Oppføling undervarmesystem
 • Snøbrøyting, i egenregi, og utarbeide avtalegrunnlag med eksterne
 • Utarbeide plan for vinterdrift, inkl bruk av kjemikalier
 • Etterfylling av granulat
 • Kontakt med underleverandører på teknisk
 • Kontakt med Oslo kommune ad vinterdrift av baner

Klubbhus

 • Ansvar for oppsyn og rapportering av feil/mangler
 • Rette opp mindre feil og mangler

Utstyr

 • Sette ut mål, og annet utstyr på baner i henhold til plan
 • Oversikt over behov for å vedlikeholde utstyr
 • Melde behov for vedlikehold og supplering av utstyr

Arrangementer (cuper, fellesprosjekter, dugnader)

Personen som innehar rollen som bane- og anleggsansvarlig:

Terje Risa: terje.risa@vif.no