Arrangementsansvarlig

< Alle

Rollebeskrivelse: Arrangementsansvarlig

Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring for arrangementer i Vålerenga Fotball.

Ansvar

Utarbeide en årshjul for arrangement og dugnad ifm dette, herunder turnerninger, felles treningsleir/cup, klubbdag o.l..

Rekruttering og etablering av turneringsutvalg.

Løpende oppfølging og kvalitetssikring av turneringsutvalget.

Sikre kompetanseoverføring mellom årgangene.

Generell utvikling av turneringer/arrangement.

Etablering av nye turneringer/arrangement.

Oppgaver

Rekruttere medlemmer til de enkelte turneringsutvalg i samarbeid med lagledere i de aktuelle årgangene.

Innkalle til, forberede og gjennomføre oppstartsmøter og statusmøter i henhold til det enkelte arrangementenes aktivitetsplaner.

Være til stede ved oppstart av arrangementene og deretter etter behov.

Evaluering og etterarbeid i samarbeid med hele cupstyret.

Lage og sende ut invitasjoner til turneringer.

Lage kampoppsett til turneringer

Besørge kioskoppgaver og evt andre aktiviteter til turneringer

Sørge for at alle turneringer/arrangementer får fylt opp nødvendige roller.

Sikre at den overordnede aktivitetsplanen og annen dokumentasjon knyttet til arrangementet oppdateres og lagres for bruk i neste utgave av arrangementet.

Personen som innehar rollen som arrangementsansvarlig:

Karen Werner Kamsvåg: karen@vif.no

Forrige Utstyrsansvarlig
Neste Markedsansvarlig