Turneringer

Vålerenga Fotball dekker to egne turneringer samt en eksternt turnering pr barnelag. Det er klubben som fastsetter hvilken ekstern turnering dette blir hvert år. Klubben dekker en intern turnering samt Norway Cup for ungdomslagene (2017). Det kan være endringer pr år. Lagene kan melde seg på turneringer i tillegg til de som dekkes, alle påmeldinger […]

Reiser i regi av laget/klubben

Alle lag som reiser på turneringer, treningsleir eller annen aktivitet ifm laget som har overnatting, må ha med minimum 2 lagledere pr lag. Klubben har som målseting å reise med hele ungdomsfotballen samlet på en felles treningsleir eller turnering annethvert år. Alle skal etterstrebe å holde lavest mulig egenandel på reiser. Lagene må følge NFFs […]

Kamper

Ved hjemmekamper har hjemmelaget ansvar for å påse at banen er klar til kampstart og ta imot bortelaget og dommer. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen skal følges for alle våre kamper. Våre lag skal etterstrebe å ha kampvert på hver hjemmekamp. Fair Play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige […]

Utdanning og kurs

En av våre satsingsområder er utdanning og kompetanse hos våre trenere og ledere. Vi har både interne og eksterne (NFF) utdanningsløp. Klubben oppdaterer komptanseoversikt for trenere og ledere to ganger pr år. For å drive Vålerenga Fotball mot vår målsetting og visjon, trenger vi minimum følgende kompetanse: En trener pr lag med mimium barnefotballkvelden En […]

Lagledermøter og -kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig for at laget skal fungere. Lagene må bruke Rubic og kan ikke bruke feks Spond, Spoortz eller lignende verktøy. Laget kan i tillegg bruke FB-gruppe, da må en sportslig ansvarlig fra klubben også være med i gruppen. En person med en tillitsrolle til mindreårige, skal aldri kommunisere med mindreårige spillere i […]

Beredskapsplan

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn, for Vålerenga Fotball, finner du her: Beredskapsplan

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for klubbens representanter og andre som skal utføre oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overor mindreårige eller personer med funksjonsnedsettelser i Vålerenga Fotball finner du her: Etiske retningslinjer

Rekrutteringsplan

Rekruttering Vålerenga Fotball ønsker at alle som skal spille fotball skal få mulighet til det. Denne planen beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere, hvordan spillerne blir ønsket velkommen, og gitt et likeverdig tilbud. Ansvar for tiltakene: Rekrutteringsansvarlig. Hovedtiltak for oppstart nye årskull/lag: Rekruttfotballskolen: Vi arrangerer rekruttfotballskolen for alder 4-6 år i april/mai og […]

Cup- og dugnadsutvalg

Cup- og dugnadsutvalgets hovedoppgaver Ansvar for å planlegge cuper/arrangementer i regi av Vålerenga Fotball Cup- og dugnadsutvalget myndighet og oppgaver følger av – og er underlagt – overordnete organisasjonsledds lover og vedtak, Vålerenga Fotballs lov og årsmøtevedtak, dette mandat samt styrets øvrige vedtak. Innenfor disse rammene er utvalgetU ansvarlig for: å anbefale antall cuper og arrangementer. Dette […]

Sportslig utvalg Damer A

Sportslig Utvalg (Damer Toppfotball) Utvalget bør bestå av 3-4 medlemmer, som utpekes for 1-2 år. I tillegg møter administrasjonen og sportslig ledelse med fra 2-5 repr. Utvalget har som mandat å: Kvalitetssikre prosesser rundt ansettelse/oppsigelse av hovedtrener, øvrig trenerkorps og spillerlogistikk Bidra til å utvikle, følge opp og oppdatere styringsverktøy (sportsplan, spillplan o.l.) Utarbeide og […]