Søke om å bytte lag internt i Vålerenga Fotball

Bytte lag internt i Vålerenga Fotball Å være en lagspiller er noe vi verdsetter høyt i Vålerenga – spesielt i ung alder. Derfor ønsker vi å gjøre så få endringer på lagene som mulig. Stabile lag gir trenere og lagledere de beste forutsetningene for å bygge trygge fellesskap og et treningstilbud som er tilpasset gruppa.  […]

Ansatte

Vi har følgende stillinger i administrasjonen i Vålerenga Fotball pr januar 2024: Henvendelser sendes til fotball@vif.no  

Utstyr

Spillere må sørge for å ha riktig skotøy, leggbeskyttere og drikkeflaske ved hver trening/kamp. Keeperhansker er å anse som privat utstyr og må dekkes av den enkelte keeper. Hvert lag får utdelt et sett drakter (kun overdel). Shortser, strømper og treningsdress kjøpes hos Sjappa og Anton Sport Alna for medlemspris, men må betales av den […]

Dommeransvarlig

Rollebeskrivelse: Dommeransvarlig i Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball ønsker å ha en Dommeransvarlig med et godt strukturert og organisert ansvarsforhold til klubbens dommere. Vi krever at den ansvarlige følger våre tildelte arbeidsoppgaver som hovedsakelig er basert på Kvalitetsklubbens retningslinjer for dommerorganisering og rekruttering. Våre dommere har stor betydning for aktiviteten som pågår ute på banen, og […]

Dugnadsansvarlig (klubb)

Rollebeskrivelse: Dugnadsansvarlig (klubb) Ansvar: Koordinere dugnader på våre arrangementer Oppgaver Lage årshjul med dugnader (hvilke kull på hvilke arrangement) – sendes ut til alle lagene januar hvert år Sende ut informasjon med dugnadslister til lagene i god tid før hver dugnad Sette opp dugnadsvakter Sørge for at dugnadsvaktene blir fulgt opp på arrangementene Evaluere hvert […]

Arrangementsansvarlig

Rollebeskrivelse: Arrangementsansvarlig Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring for arrangementer i Vålerenga Fotball. Ansvar Utarbeide en årshjul for arrangement og dugnad ifm dette, herunder turnerninger, felles treningsleir/cup, klubbdag o.l.. Rekruttering og etablering av turneringsutvalg. Løpende oppfølging og kvalitetssikring av turneringsutvalget. Sikre kompetanseoverføring mellom årgangene. Generell utvikling av turneringer/arrangement. Etablering av nye turneringer/arrangement. Oppgaver Rekruttere medlemmer […]

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Vålerenga Fotball er pr. dato kr. 375,- pr år (fra 2024), vedtatt på årsmøtet mars 2023. For trenere, lagledere og andre verv rundt lagene, settes medlemskontingenten på kr. 50kr pr år (fra 2024). Denne er nå obligatorisk. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.  Alle skal […]

Våre baner og anlegg

Våre baner og anlegg Vålerenga Fotball drifter følgende anlegg: Klubbhuset (Ny 2014) KGB1 (11’er kunstgress). Sist oppgradert KGB 2 (11’er kuntgress). Sist oppgradert oktober 2017 KGB 3 (3 x 7’er kunstgress sammehengende). Ny 2013 KGB 4 (1 7’er bane og 2 3’erbaner sammenhengende) Ny 2017 Bingen (5’er kunstgress). Oppgradert 2017 Gressbingen (11’er gress) Gress 2 […]

Dommere

Vålerenga Fotball ønsker flere aktive fotballdommere – ønsker du å bli fotballdommer? Rekrutteringsdommerkurs avholdes flere ganger i året i NFF Oslo. Normalt i januar/februar og i juli. Vålerenga Fotball dekker en gitt utstyrssum og kostnader knyttet til obligatoriske kurs for dommere som står i klubben. For mer informasjon og innmelding ta kontakt med fotball@vif.no Du […]

Brakka – lån eller leie

Brakka tilhører Vålerengens idrettsforening, og driftes av Vålerenga Fotball. Alle lag/grupper i klubber i VIF-paraplyen kan låne Brakka gratis til lagsmøter, årsavslutninger, kurs osv. Brakka kan leies til private arrangement dersom ansvarlig person har tilknytning til VIF-paraplyen. Feks kan en trener eller et styremedlem leie Brakka til konfirmasjon til sin sitt barn, eller en person […]