Søke om å bytte lag internt i Vålerenga Fotball

Bytte lag i Vålerenga Å være en lagspiller er noe vi verdsetter høyt i Vålerenga – spesielt i ung alder. Derfor ønsker vi å gjøre så få endringer på lagene som mulig. Stabile lag gir trenere og lagledere de beste forutsetningene for å bygge trygge fellesskap og et treningstilbud som er tilpasset gruppa.  Skulle det […]

Brakka – lån eller leie

Brakka tilhører Vålerengens idrettsforening, og driftes av Vålerenga Fotball. Alle lag/grupper i klubber i VIF-paraplyen kan låne Brakka gratis til lagsmøter, årsavslutninger, kurs osv. Brakka kan leies til private arrangement dersom ansvarlig person har tilknytning til VIF-paraplyen. Feks kan en trener eller et styremedlem leie Brakka til konfirmasjon til sin sitt barn, eller en person […]

Sportslig utvalg

Sportslig Utvalg (barn, ungdom – inkl talent gutt) Uvalget består av 3-4 medlemmer, som utpekes for 1-2 år. I tillegg møter administrasjonen og sportslig ledelse med 1-3 representanter (saksavhengig). Pr 2022 ikke valgt medlemmer   Utvalget har som mandat å: Kvalitetssikre arbeidet for å sikre at alle lagene følger klubbens retningslinjer for: Opptak av nye […]

Turneringer

Vålerenga Fotball dekker to egne turneringer samt en eksternt turnering pr barnelag. Det er klubben som fastsetter hvilken ekstern turnering dette blir hvert år. Klubben dekker en intern turnering samt Norway Cup for ungdomslagene (2017). Det kan være endringer pr år. Lagene kan melde seg på turneringer i tillegg til de som dekkes, alle påmeldinger […]

Reiser i regi av laget/klubben

Alle lag som reiser på turneringer, treningsleir eller annen aktivitet ifm laget som har overnatting, må ha med minimum 2 lagledere pr lag. Klubben har som målseting å reise med hele ungdomsfotballen samlet på en felles treningsleir eller turnering annethvert år. Alle skal etterstrebe å holde lavest mulig egenandel på reiser. Lagene må følge NFFs […]

Utstyr

Lagleder rekvirerer utstyr fra utstyrsansvarlig i klubben. Det gjøres en fellesbestilling før sesongstart for alle lag, og lagene må sørge for evt påfyll selv ila sesongen. Nye lag får baller, vester, kjegler, ballnett, ballpumpe. Øvrige lag får påfyll av baller, vester, kjegler ved å vise til at disse er slitte/ødelagte ved felles utstyrsbestilling en gang […]

Kamper

Ved hjemmekamper har hjemmelaget ansvar for å påse at banen er klar til kampstart og ta imot bortelaget og dommer. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen skal følges for alle våre kamper. Våre lag skal etterstrebe å ha kampvert på hver hjemmekamp. Fair Play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige […]

Utdanning og kurs

En av våre satsingsområder er utdanning og kompetanse hos våre trenere og ledere. Vi har både interne og eksterne (NFF) utdanningsløp. Klubben oppdaterer komptanseoversikt for trenere og ledere to ganger pr år. For å drive Vålerenga Fotball mot vår målsetting og visjon, trenger vi minimum følgende kompetanse: En trener pr lag med mimium barnefotballkvelden En […]

Dugnader

Dugnad bidrar til å holde aktivitetsavgiften nede. Det koster penger for å delta i cup/serie, for utstyr (baller,vester, kjegler, drakter), treningstider, dommere, forsikring etc. Noen av disse kostnadene er lag som dugnad så treningsavgiften ikke skal øke betraktelig mer. Dugnadene for laget er pålagt alle som er med i Vålerenga Fotball. De vanligste dugnadene er […]