Søke om å bytte lag internt i Vålerenga Fotball

Bytte lag internt i Vålerenga Fotball Å være en lagspiller er noe vi verdsetter høyt i Vålerenga – spesielt i ung alder. Derfor ønsker vi å gjøre så få endringer på lagene som mulig. Stabile lag gir trenere og lagledere de beste forutsetningene for å bygge trygge fellesskap og et treningstilbud som er tilpasset gruppa.  […]

Ansatte

Vi har følgende stillinger i administrasjonen i Vålerenga Fotball pr januar 2023: Henvendelser sendes til fotball@vif.no   Klubbdirektør Harriet Rudd E-post: harriet.rudd@vif.no Mobil:  45865135   Økonomiansvarlig Mikael Pettersson E-post: regnskap@vif.no Mobil: 40640231   Sportslig leder Stefan Danielsson E-post: stefan@vif.no Mobil: 47385503   Sportslig ansvarlig Akademi, treningstider og sportslig leder 4-8 år Rune Viraj Strand E-post: rune.strand@vif.no Mobil: […]

Utstyr

Spillere må sørge for å ha riktig skotøy, leggbeskyttere og drikkeflaske ved hver trening/kamp. Keeperhansker er å anse som privat utstyr og må dekkes av den enkelte keeper. Hvert lag får utdelt et sett drakter (kun overdel). Shortser, strømper og treningsdress kjøpes hos Sjappa for medlemspris, men må betales av den enkelte spiller.   Lagleder […]

Dommeransvarlig

Rollebeskrivelse: Dommeransvarlig i Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball ønsker å ha en Dommeransvarlig med et godt strukturert og organisert ansvarsforhold til klubbens dommere. Vi krever at den ansvarlige følger våre tildelte arbeidsoppgaver som hovedsakelig er basert på Kvalitetsklubbens retningslinjer for dommerorganisering og rekruttering. Våre dommere har stor betydning for aktiviteten som pågår ute på banen, og […]

Dugnadsansvarlig (klubb)

Rollebeskrivelse: Dugnadsansvarlig (klubb) Ansvar: Koordinere dugnader på våre arrangementer Oppgaver Lage årshjul med dugnader (hvilke kull på hvilke arrangement) – sendes ut til alle lagene januar hvert år Sende ut informasjon med dugnadslister til lagene i god tid før hver dugnad Sette opp dugnadsvakter Sørge for at dugnadsvaktene blir fulgt opp på arrangementene Evaluere hvert […]

Arrangementsansvarlig

Rollebeskrivelse: Arrangementsansvarlig Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring for arrangementer i Vålerenga Fotball. Ansvar Utarbeide en årshjul for arrangement og dugnad ifm dette, herunder turnerninger, felles treningsleir/cup, klubbdag o.l.. Rekruttering og etablering av turneringsutvalg. Løpende oppfølging og kvalitetssikring av turneringsutvalget. Sikre kompetanseoverføring mellom årgangene. Generell utvikling av turneringer/arrangement. Etablering av nye turneringer/arrangement. Oppgaver Rekruttere medlemmer […]

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Vålerenga Fotball er pr. dato kr. 350,- pr år, vedtatt på årsmøtet mars 2020. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.  Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. […]

Våre baner og anlegg

Våre baner og anlegg Vålerenga Fotball drifter følgende anlegg: Klubbhuset (Ny 2014) KGB1 (11’er kunstgress). Sist oppgradert KGB 2 (11’er kuntgress). Sist oppgradert oktober 2017 KGB 3 (3 x 7’er kunstgress sammehengende). Ny 2013 KGB 4 (1 7’er bane og 2 3’erbaner sammenhengende) Ny 2017 Bingen (5’er kunstgress). Oppgradert 2017 Gressbingen (11’er gress) Gress 2 […]

På lag med alle barn

I Vålerenga Fotball er det mulig å søke om støtte for deler av treningsavgiften. Dette er forbeholdt til familier med lavere betalingsevne. Minsteprisen å betale er på 1200,- . Det er mulig å søke støtte for resterende beløp. Eksempel: Gutter Base (13-19) 5025 – 1200 = 3 825 Beløpet som kan søkes støtte for er […]

Dommere

Vålerenga Fotball ønsker flere aktive fotballdommere – ønsker du å bli fotballdommer? Rekrutteringsdommerkurs avholdes flere ganger i året i NFF Oslo. Normalt i januar/februar og i juli. Vålerenga Fotball dekker en gitt utstyrssum og kostnader knyttet til obligatoriske kurs for dommere som står i klubben. For mer informasjon og innmelding ta kontakt med fotball@vif.no Du […]