Invitasjon til medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte tirsdag 2. mars

Medlemsmøtet vil ha hovedfokus på økonomi. Møtet blir på Teams og vi ber alle som vil delta melde seg på senest 1.mars til tine@vif.no

Medlemsmøtet er tirsdag 2.mars kl 18.00-19.00

 

Dagsorden for medlemsmøte:

  1. Velkommen
  2. Kort om aktivitet i 2020 og 2021
  3. Regnskap 2020
  4. Budsjett 2021
  5. Status Vålerenga Stadion AS og Vålerenga Kultur- og idrettspark
  6. Vålerenga Samfunn; aktiviteter 2021

Vedlegg: