Er du vår nye prosjektleder for kommunikasjon?

Vålerenga Fotball ser etter en prosjektleder for kommunikasjon i barne- og ungdomsfotballen som brenner for trygge oppvekstmiljøer og god kommunikasjon.

Kort oppsummer vil du ha det overordna ansvaret for  at klubben har informative og effektive kommunikasjonsløp mot spillere og foreldre, trenere og lagledere og implementeringen av disse.

Det betyr at du er god på ulike aspekter ved kommunikasjonsarbeid like godt som du har høy planleggings- og gjennomføringsevne.

Vålerenga Fotball ligger midt i et stort by- og utviklingsområdet med mange nye tilflyttere. Klubben ser det på som en betydelig oppgave å tilby et trygt og godt oppvekst- og aktivitetsmiljø for disse.

Derfor blir du viktig når vi skal rekruttere inn nye spillere til de yngste årsklassen og sikre at spillere, foresatte og foreldretrenere/lagledere får en ryddig og god introduksjon til klubben

Arbeidsoppgaver:

• Overordnet ansvar for at klubben utvikler, vedlikeholder og implementerer standardiserte kommunikasjonsløp mot spillere, foreldre, trener og lagledere
• Overordnet ansvar for å fremme involvering og medbestemmelse fra barn og unge i klubben
• Overordnet ansvar for å utvikle rekrutteringsstrategier, planer og resultatmål for rekruttering til barnefotballen 4-8 år i tråd med klubbens strategi
• Rådgi klubbdirektør, leder barn og ungdom, og leder marked og kommunikasjon, samt sportslige ledere når det gjelder organisering og kommunikasjon mot spillere, trenere, lagledere og foreldre
• Produserer og publiserer saker til klubbens kommunikasjonskanaler der det er naturlig i forhold til øvrige arbeidsoppgaver
• Ansvarlig for å organisere større møter/samlinger som inngår i standardiserte kommunikasjonsløp, samt andre møte ved behov

Du har gjerne:

  • Erfaring fra organisasjonsarbeid, fra for eksempel en ungdomsorganisasjon
  • Erfaring fra frivillig arbeid
  • Laget en kommunikasjonsplan eller to
  • Publisert innhold i digitale kanaler

Du er gjerne:

  • Utviklingsorientert
  • Ambisiøs og liker å få se ferdige resultater
  • Selvstendig, men også glad i lagarbeid
  • Tydelig i din kommunikasjon

Lønn fastsettes etter egne lønnstrinn med bakgrunn i din erfaring og kompetanse.

Send søknad til harriet.rudd@vif.no innen 1/4/2022

Vedlegg: