Årsmøtepapirer

Vedlagt ligger årsberetningen for Vålerenga Fotball 2021: Årsrapport 2021

Vedlegg: